Sportski savez opštine Petrovac na Mlavi 25.04.2018 godine podsetio je Sportski savez opštine Kučevo..Na sastanku koji su inicirala dva saveza potpisan je i protokol o poslovno-tehničkoj saradnji izmedju dva saveza.Protokol se zasniva na obostranoj saradnji u oblasti sporta,zajedničkim projektima, zajedničkim apliciranjem u domaćim i inostranim projektima u ostvarivanju sto boljih uslova za sport i fizičkom aktivnošću.
Sportski savez opštine Petrovac na Mlavi predstavljali su Dejan Marković predsednik Sportskog saveza i Dejan Milošević gen.sekretar Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi a sa druge strane Sportski savez Kučeva Bojana Šulejić, predsednik Sportskog saveza, Aleksandar Ilić, generalni sekretar, Miloš Petrović, član veća za sport.U narednom periodu očekujemo realizaciju dogovorenih projekata dva saveza..
6