Dana 19.04.2018 delegacija opštine Petrovac na Mlavi bila je u radnoj poseti gradu Zrenjanjinu i sportskom savezu grada Zrenjanina.Delegacija koja je bila u radnoj poseti gradu Zrenjaninu je: Goran Ristić zamenik predsednika opštine sa svojim saradnicima, Predsednik sportskog saveza Petrovac na Mlavi Dejan Marković,gen sekretar saveza Dejan Milošević, Stefan Jovanović direktor Turističke organizacije Petrovac na Mlavi kao i Dejan Rajić predsednik rvačkog kluba Zmajevi Petrovac na Mlavi. Cilj posete je unapredjene saradnje na svim nivoima izmedju dva grada, oba saveza su potpisali memorandume o medjusobnoj saradnji.Predmet ovog memoranduma je saradnja u onim oblicima i sadržajima kojima samosatalni i zajeničkim nastupom u društvenom okruženju i prema trećim licima,udruživanjem ljudskih,poslovno-tehničkim i finansiskim potencijala,mogu uspešnije ostvarivati misije,ciljevi i funkcije u delatnostima za koje su osnovane.U narednom periodu očekujemo realizaciju nekoliko dogovorenih projekata dva saveza.

awad