У организацији Асоцијације спорт за све Србије, суорганизатор Спортског савеза Србије , а под покровитењством Министарства омладине и спорта.

Дан Изазова (Challenge Day) је најмасовнија, традиционална,међународно призната и афирмисана манифестација чију реализацију координира TAFISA – Међународна Асоцијација за Спорт за све. За Дан Изазова је резервисана последња среда месеца маја, а ове године то је среда, 31. мај 2017. године.Ова планетарна акција се организује са циљем анимације што већег броја грађана ради укључења у рекреативним активностима са спортским и културним садржајима кроз игру, дружење и забаву. Дан Изазова је истовремено и дан позитивне, неусиљене атмосфере.То је дан који креира самосвест и ентузијазам, дан активног живљења у којем се не бирају најспособнији, дан који ангажује све грађане без обзира на пол, узраст и ниво физичких и функционалних способности, социјални статус и сл. Суштина програма Дана Изазова је међусобно надметање две, жребом изабране, општине/града из исте категорије, који ће, коришћењем најразноврснијих спортско-рекреативних садржаја, бити успешнији у иницирању и покретању сто вечег броја грађана на вежбање и активност.Укупно су се пријавиле 102 општине/града. Најбољи у својој категорији ће се такмичити следеће године у Међународној конкуренцији.

Спортски савез општине Петровац на Млави ове године је узео учешће на овогодишњем Дану ИЗАЗОВА, и жребом је одлучено да је град  Вршац директан конкурент са којим ће се марити такмичарски резултати.Све школе са територије Општине Петровац на Млави, и Средња школа Младост, као и Предшколска установа са својим подручним оделењима су узела учешћа у овој манифестацији..

 

 

DAN IZAZOVA 2017 poster